News


BORDERLINE to festiwal graniczny. Dwa wzajemnie powiązane ze sobą wydarzenia na granicy: gatunków, estetyk, (sub) kultur, wytrzymałości i terytorium dwóch państw.
Pierwsze z nich – Borderline Galley – to leśna galeria sztuki, na ścieżce, po nieistniejącej Kolei Izerskiej, pomiędzy Pobiedną (PL) a Jindrichovicami pod Smrkiem (CZ). Otwarcie galerii bedzię miało miejsce 11 sierpnia i rozpocznie się akustycznym koncertem Adama Gołębiewskiego, dosłownie na granicy polsko-czeskiej. Międzynarodowi artyści wypełnią dawną trasę kolejową pracami z różnych dziedzin, w których tworzeniu będzie można im towarzyszyć, biorąc udział w prowadzonych przez nich warsztatach.
Drugie wydarzenie to Borderline Noise Festival, odbywający się w Atelier Wolimierz, festiwal muzyki eksperymentalnej, harsh noise i noise. Podczas trzech dni, od 10 do 12 sierpnia, będziecie mogli doświadczyć szerokiego spektrum wykraczających poza granice gatunków form dźwiękowych, niezmiennie jednak czerpiących z tradycji sztuki hałasu. Oprócz koncertów, będą miały miejsce również warsztaty i wykłady, poruszające tematykę muzyki noise i eksperymentalnej, jak również związane z nią zagadnienia społeczne i kulturowe.
Po wszystkim będziecie mogli trochę ochłonąć przy bardziej rytmicznych dźwiękach – w piątek i sobotę zapraszamy wszystkich na afterparty z muzyką techno i powiązanymi z nią eksperymentami.
Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, chętni mogą zatrzymać się na kempingu przy Atelier Wolimierz. Zapraszamy!

////////////////////////////////////////////////////////////

Borderline Festival je dvojím výkladem hranic: na straně jedné je obraznou hranicí žánrů, estetik, subkultur a divácké únosnosti, na straně druhé je doslovnou hranicí mezi dvěma zeměmi.
Borderline Gallery – Umělecká galerie v lese situovaná podél stezky, která se nachází na místě bývalé Jizerskohorské železnice, jež vedla z obce Pobiedna (PL) do Jindřichovic pod Smrkem (CZ). Vernisáž projektu proběhne 11. srpna, zahájena bude akustickým koncertem Adama Gołębiewského na česko-polské hranici. Mezinárodní umělci vystaví na místě původní železnice práce rozličných uměleckých médií. Kdokoliv se může zapojit do tvůrčí práce na těchto dílech svou účastí na workshopech, které povedou samotní umělci.
Borderline Noise Festival – Festival experimentální, noisové a harsh-noisové hudby, který se bude konat v Atelieru Wolimierz. Po dobu tří dnů, 10. – 12. srpna vás zveme zakusit široké spektrum zvukových forem vymykajících se ustanoveným žánrům, inspirované tradicí noisového umění. Kromě koncertů budou pořádány také workshopy a přednášky dotýkající se témat noisové a experimentální hudby, stejně jako souvisejících sociokulturních témat.
Na závěrečné afterparty se můžete zklidnit za rytmičtějších zvuků techna.
Přidejte se v pátek a sobotu.
Vstupné na všechny akce je zdarma. Nocování je možné v kempu Atelieru Wolimierz.
Jste vítáni!

///////////////////////////////////////////////////////////////

The Borderline Festival is a dual interplay of boundaries: for one, the figurative boundary of genre, aesthetic, (sub)culture, and audience resilience; along with the literal boundary between two countries.
The Borderline Gallery – An art gallery in the forest, situated along the path left by the former Izerski Railroad, which ran from Pobiedna (PL) to Jindrichovicami pod Smrkiem (CZ). The gallery opening will take place on August 11th, beginning with an acoustic concert by Adam Gołębiewski on the Polish-Czech border. International artists will adorn the former rail line with works from various mediums. All can take part in creating these works by participating in artist-led workshops.
The Borderline Noise Festival – Taking place in Atelier Wolimierz, this is a festival of experimental, harsh noise, and noise music. For 3 days (Aug 10-12), we invite you to experience a wide spectrum of genre-bending sound forms, inspired from the tradition of noise art. Aside from concerts, workshops and lectures will take place, touching upon the topics of noise and experimental music, as well as related sociocultural issues.
At the end of it all, you can cool down with the more rhythmic sounds of the techno music afterparty. Join us on Friday and Saturday.
Admission to all events is free. For overnight accomodation, you may consider the Atelier Wolimierz camping site.
Welcome!